รวมกันดีกว่า ติดตั้งได้ครอบคุมพื้นที่ 95% ของประเทศไทย
ผนวกรวมเทคโนโลยี "เพื่อคุณ" 

ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points)

1. โครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) จัดขึ้นสำหรับผู้จดทะเบียนแสดงตนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส และผู้จดทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอส ไฟเบอร์ ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น (“ลูกค้า AIS”) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้า AIS

2. ลูกค้า AIS สมัครเข้าร่วมโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) โดยวิธีการดังนี้
- กด *550# โทรออกที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
- สมัครบนแอปพลิเคชัน myAIS (“myAIS”) โดยลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ สมัครบน myAIS เท่านั้น โดยเลือกล็อคอินเข้า myAIS กดสมัครเข้าร่วมเอไอเอส พอยท์

3. เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) แล้วจะได้รับเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนนทันที โดยลูกค้าที่สามารถใช้สิทธิแลกพอยท์ได้ ต้องลงทะเบียนแสดงตนถูกต้อง ตามประกาศ กสทช. แล้วเท่านั้น

4. โดยค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือค่าใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ (“ค่าใช้บริการ”) 25 บาท จะได้รับเอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน(คำนวณคะแนนจากการชำระค่าใช้บริการเอไอเอสเท่านั้น สำหรับค่าสินค้า เช่น ค่าซิม, ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือค่าสินค้าและบริการที่ AIS เรียกเก็บแทน (DCB) โดยเรียกเก็บผ่านบิลAIS หรือตัดยอดที่เบอร์เติมเงิน เช่น ซื้อสินค้าบริการผ่าน Google Play Store, App Store, Netflix, VIU เป็นต้น จะไม่ได้นำมารวมคำนวณ เพื่อให้คะแนนเอไอเอส พอยท์) และไม่สามารถโอนคะแนนเอไอเอส พอยท์ ไปยังหมายเลขอื่นได้

5. วิธีการได้รับเอไอเอส พอยท์ (AIS Points)
- ลูกค้า AIS ระบบรายเดือน และ AIS Fibre จะได้รับเอไอเอส พอยท์เมื่อชำระค่าใช้บริการ เต็มจำนวนและชำระภายในวันที่ถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าใช้บริการ โดยจะได้รับเอไอเอส พอยท์ภายใน 30 นาที หลังจากชำระค่าใช้บริการเรียบร้อยแล้ว กรณีชำระค่าบริการล่วงหน้า (ก่อนวันที่ออกใบแจ้งค่าใช้บริการ) จะได้รับพอยท์ในวันที่ออกใบแจ้งค่าใช้บริการของรอบนั้นๆ
- ลูกค้า AIS ระบบเติมเงิน จะได้รับเอไอเอส พอยท์เมื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบจะคำนวณเอไอเอส พอยท์จากยอดการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละเดือน และลูกค้า AIS จะได้รับเอไอเอส พอยท์ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เช่น ยอดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินของเดือนพฤศจิกายน ได้รับเอไอเอส พอยท์ในวันที่ 7 ธันวาคม เป็นต้น

6. ตรวจสอบคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ โดยกด *550# โทรออก (ฟรี) หรือบนแอปพลิเคชัน myAIS

7. กรณีลูกค้าทำรายการโอนเปลี่ยนเจ้าของจากบุคคลธรรมดา เป็น บุคคลธรรมดา หรือ โอนเปลี่ยนเจ้าของจากบุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล หรือ ทำรายการยกเลิกหมายเลข คะแนนเอไอเอส พอยท์ ที่สะสมไว้จะสิ้นสุดลง และไม่สามารถโอนไปยังหมายเลขอื่นได้

8. ลูกค้า AIS สามารถนำคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ แลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) โดยวิธีการสแกน QR Code ที่หน้าร้านหรือกดรหัสที่หน้าร้านเพื่อรับสิทธิ์หรือรับสิทธิ์ผ่าน myAIS โดยลูกค้าที่จะทำการแลกคะแนนจะต้องมีสถานะการใช้งานปกติเท่านั้น (Active)

9. เมื่อลูกค้า AIS ยืนยันการทำรายการแลกคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์เพื่อแลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนรายการได้

10. คะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นในอีก 2 ปีถัดไป เช่น คะแนนสะสมที่เกิดจากค่าใช้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จะหมดอายุ 30 ก.ย.2566, คะแนนสะสมที่เกิดจากค่าใช้บริการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จะหมดอายุ 31 ธ.ค.2566 และ เมื่อคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์หมดอายุลงแล้วจะไม่สามารถใช้แลกรับสินค้าหรือบริการ หรือแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) ได้ โดยคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคม) ทันที

11. เพื่อให้ลูกค้า AIS ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) ที่บริษัทมอบให้อย่างเต็มที่ โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ ทางแอปพลิเคชัน myAIS และใช้สิทธิตามโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) ก่อนวันที่คะแนนสะสมจะหมดอายุลง

12. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการเอไอเอส พอยท์ (AIS Points) นี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ www.privilege.ais.co.th/points

อ่านเงื่อนไขฉบับเต็ม คลิก


3BB Reward/Point
3BB Reward คือของขวัญจาก 3BB ที่มอบให้ลูกค้า โดยลูกค้า 3BB ต้องนำคะแนนสะสม (3BB Points) มาแลกรับสิทธิ์ คะแนนสะสมลูกค้า 3BB จะได้รับจากการชำระค่าบริการ 3BB (Payment Point) ทุกค่าใช้บริการ 25 บาท (ไม่รวม VAT) เท่ากับ 1 พอยต์ หรือได้จากกิจกรรมต่างๆที่ 3BB มอบ 3BB Points ให้พิเศษ
 
Q สามารถรับสิทธิ์แลก Reward ได้ผ่านช่องทางใด

A สามารถรับสิทธิ์ผ่าน 3BB member แอพพลิเคชั่น หรือ www.3bbprivilege.com โดยการ Login เข้า 3BB Member ยกเว้น Reward ส่วนลดสินค้าและบริการของร้านค้า จะสามารถรับสิทธิ์ผ่าน 3BB member แอพพลิเคชั่น เท่านั้น
 
Q สามารถแลกคะแนนสะสม 3BB Points เป็นของขวัญ (Reward) อะไรได้บ้าง

A ประเภทของของขวัญ (Reward) มีดังนี้

1. การ Up Speed สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ Fiber
2. ส่วนลด Router VDSL และ Fiber
3. WiFi Account ของ 3BB WiFi
4. ของพรีเมียมจาก 3BB
5. สินค้าและบริการของร้านค้า

 
Q หลักฐานการรับสิทธิ์เป็นอย่างไร

A รูปแบบหลักฐานการรับสิทธิ์เป็น Code , Barcode หรือ QR Code ที่เป็นหลักฐานเฉพาะสำหรับการรับสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละราย
 
Q สาเหตุที่ไม่สามารถรับสิทธิ์ Reward ได้มีอะไรบ้าง

A 1. บาง Reward มีการกำหนดจำนวนสิทธิ์สูงสุดต่อวัน / เดือน หรือต่อแคมเปญ หากมีผู้รับสิทธิ์เกินจำนวนที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

         2. ไม่แสดง Code / Barcode / QR Code ที่หน้าร้าน ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถขอรับสิทธิ์ใหม่ได้ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งต่อรหัสลูกค้าไว้

         3. มีลูกค้า 3BB ท่านอื่นใช้ Code / Barcode / QR Code ชุดนั้นๆที่หน้าร้านแล้ว
 
Q กรณีที่รับสิทธิ์ไว้แล้วลืมรหัส ต้องทำอย่างไร

A ในกรณีที่สิทธิพิเศษยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ใน www.3bbprivilege.com เมนูประวัติการรับสิทธิ์ (History) ส่วนใน 3BB member แอพพลิเคชั่น ให้คลิกที่รูปนาฬิกาบริเวณมุมขวาด้านบน
 
Q หากพบปัญหาการใช้งาน Reward ต้องทำอย่างไร

A ติดต่อที่ 3BB Contact Center 1530 พร้อมแจ้งรหัสลูกค้า และ รายละเอียด Privilege ที่พบปัญหา
 
Q สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้อย่างไร

A สามารถตรวจสอบผ่าน 3BB member แอพพลิเคชั่น หรือ www.3bbprivilege.com โดยการ Login เข้า 3BB Member
 
Q พอยต์คะแนนสะสม 3BB จากการชำระเงินคำนวณอย่างไร และเมื่อชำระเงินตรงเวลาจะได้โบนัสเพิ่มอย่างไร

A ตัวอย่างการคำนวณพอยต์จากการชำระค่าบริการรายเดือน 3BB Fiber 1,200 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) จะได้รับพอยต์ (1,200 / 25 = 48 พอยต์) โบนัสพอยต์จากการชำระเงินตรงเวลาจะได้รับเพิ่มอีก 5 พอยต์ คือ 48 + 5 = 53 พอยต์
 
Q คะแนนสะสม 3BB (3BB Points) มีอายุเท่าไหร่

A คะแนนสะสม (3BB Point) หมดอายุทุกสิ้นปีหรือตามเงื่อนไขพิเศษอื่น
 
Q เงื่อนไขการสะสม 3BB (3BB Points) มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

A เงื่อนไขคะแนนสะสม 3BB

– คะแนนสะสม (3BB Points) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

– สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนภายใต้รหัสลูกค้า 3BB เดียวกันเท่านั้น

– คะแนนสะสมจะถูกยกเลิกในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB แล้วและในกรณีที่เข้ามาใช้บริการใหม่จะต้องเริ่มสะสมคะแนนใหม่

– คะแนนสะสมจะนำเข้าบัญชีของลูกค้าภายใน 2 ชม. ยกเว้นคะแนนสะสมกรณีชำระผ่านช่องทางธนาคารและไปรษณีย์จะเข้าบัญชีของลูกค้าในวันทำการถัดไป

– กรณีลูกค้าได้กดแลกพอยต์สะสมเพื่อรับของรางวัลไปแล้วไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการแลกคะแนน ดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

– กรณีใช้ 3BB Point แลกของพรีเมียมของสงวนสิทธิ์ในการส่งของย้อนหลังหากของพรีเมียมถูกจัดส่งไปแล้วเกินระยะเวลา 6 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของให้ใหม่

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกาของคะแนนสะสมหรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้