อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ 
 
 
 
เงื่อนไข
 

1.อุปรกรณ์ WIFI Router รองรับ Speed ได้สูงสุด 1 Gbps (ผ่านสาย LAN)

2.ลูกค้าจะได้รับกล่อง AIS PLAYBOX เมื่อสมัคร Package ที่มีกล่อง AIS PLAYBOX เท่านั้น

3.อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะไดรับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นทางการตลาด

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

5.กรณียกเลิก/สิ้นสุดการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด และกล่อง AIS PLAYBOX ถ้ามี

ในสถาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ปกติคืนแค่ AIS Fibre ภายใน 15 วันสิ้นสุดการใช้บริการ โดยสามารถ

คืนได้ที่ AIS Shop, Telewiz ทุกสาขา 

 
 

ลักษณะการติดตั้ง
 
ประเภทของการติดตั้งไฟเบอร์ภายในบ้านมีดังนี้

1.เดินสายไฟเบอร์ภายในบ้าน ตามแนวสายเดิม
การติดตั้งตามแนวสายเดิม เหมาะสำหรับลูกค้าที่เคยติดตั้งหรือสายแลน สายไฟเบอร์
โดยสามารถแจ้งให้ทีมช่าง AIS Fibre ลากสายไฟเบอร์เข้าบ้านตามแนวสายเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะผนังใหม่
 
2.เดินสายไฟเบอร์ภายในบ้าน เปิดแนวสายใหม่
สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยติดตั้งหรือมีการเดินสายแลน สายไฟเบอร์ เข้าบริเวณบ้านมาก่อน
ในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต AIS Fibre ทีมช่างจำเป็นต้องเจาะรูเพื่อยึดตะขอในการเกี่ยวสายไฟเบอร์
เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟจากภายนอกเข้าบ้าน
 
จุดติดตั้งอุปกรณ์
ที่เหมาะสม
 
 
 • ควรติดตั้ง: บริเวณที่ใช้งานเป็นหลักเช่นบริเวณห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทำงาน
 • ไม่ควรติดตั้ง: บริเวณมุมอับของบ้านเช่นบริเวณที่มีผนังทึบ กระจกบัง หรือด้านหลังมีทีวี
 • จุดที่ดีที่สุดในการใช้งาน: ห่างจากเราเตอร์ไม่เกิน 5 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวาง
  WiFi 2.4GHZ กับ 5GHZ ต่างกันอย่างไร  
 
2.4 GHz   VS   5 GHz
2.4 Ghz
 
รับสัญญาณได้ไกลประมาณ 5 - 10 เมตร
ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 70 Mbps
มีช่องสัญญาณให้เลือกน้อย
จึงเกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย
5 Ghz

ส่งสัญญาณได้ไกลประมาณ 3 - 5 เมตร
ความเร็วเฉลี่ย สูงกว่า 70 Mbps
มีช่องสัญญาณให้เลือกใช้มากจึงทำให้
ลดสัญญาณรบกวนได้ดี
อุปกรณ์บางรุ่นยังไม่รองรับคลื่น 5 GHz
ข้อควรทราบ สําหรับลูกค้า AIS Fibre
 
ประเภทของอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
 
หากต้องการขยายพื้นที่การใช้งานควรทําอย่างไรดี ?
ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการขยายพื้นที่แบ่งออกเป็นดังนี้
 

1. Acces Point หรือ AP

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณจากตัวหลักโดยต่อผ่าน LAN และนําไปกระจายสัญญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ แต่ชื่อของสัญญาณมีจะหลายชื่อ จําเป็นต้องสลับชื่อตามระยะที่อุปกรณ์รองรับ

Access point : สามารถกระจายสัญญาณด้วยการต่อผ่าน LAN แต่ผู้ใช้จะต้องทําการเปลี่ยน SSID ทุกครั้งเมื่อย้ายจุดใช้งาน
 

2. Mesh WiFi
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณจากตัวหลักโดยต่อผ่าน LAN และนําไปกระจายสัญญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ โดยสามารถใช้ชื่อของสัญญาณได้เหมือนกับอุปกรณ์หลัก ส่งผลให้การใช้งาน ได้ต่อเนื่องไม่สะดุด ลื่นไหลเนื่องจากไม่ต้องสลับชื่อสัญญาณ

ข้อดีของ Mesh WiFi • ใช้ชื่อสัญญาณเดียวกับอุปกรณ์หลัก สามารถใช้งานได้ดีไม่มีสะดุด • เชื่อมสัญญาณผ่าน WiFi ได้ (ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับระยะและสิ่งกีดขวาง ความเร็วจะลดลงเฉลี่ย 30%)

MESH Wi-Fi : จะทํางานโดยการส่งต่อสัญญาณ WiFi ด้วยชื่อเดียวกันทําให้การใช้งานต่อเนื่อง ไม่ต้องทําการสลับ SSID ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้งานอยู่จุดใดของบริเวณบ้าน สําหรับลูกค้า AIS Fibre สามารถเพิ่ม Mesh WIFI ได้สูงสุด 3 จุด
 
ดังนั้นถ้าคุณกําลังมองหาอุปกรณ์ที่จะตอบสนองการใช้งาน ได้ต่อเนื่องและกระจายสัญญาณให้ทั่วที่พักอาศัยแล้ว
ขอแนะนําให้คุณมอง Mesh WiFi เป็นอันดับแรก ที่จะตอบสนองการใช้งานของคุณได้คุ้มค่ามากที่สุด
 
 
 วิธีการเปลี่ยนชื่อ WiFi (SSID) และ Password AIS Fibre
 
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนชื่อ WiFi และ Password ได้ด้วยตนเองผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
 
 
 วิธีตรวจสอบความเร็ว (Speed Test)

Ais fibre ขอแนะนำช่องทางในการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตโดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านทั้งบน Internet Browser หรือ Application ดังนี้

 
 
เปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านง่ายๆ ผ่าน SpeedToggle
 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 นอกเหนือจากการติดตั้ง
 
 
พิเศษสำหรับลูกค้า AIS Fibre ที่มีความประสงค์เดินสาย LAN CAT 5E
 
ราคาเหมาจ่ายดังกล่าวสามารถใช้ได้กับเฉพาะสาย LAN CAT 5E Indoor เท่านั้น
 

ราคาเหมาดังกล่าวไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์จําพวก ท่อ รางเป็นต้น เงื่อนไขการเก็บค่าใช้จ่ายเดินสาย LAN และงานเพิ่มเติมสําหรับงานติดตั้ง

 • กรณีที่ใช้สายไม่ถึงระยะสายต่อจุด ไม่สามารถนําระยะที่เหลือมาทบกับจุดอื่นได้ โดยการติดตั้งจะคิดราคาแบบต่อจุด

 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือวันติดตั้งฯ คิดราคาตามอัตรานอกเหนือวันติดตั้ง ไม่สามารถใช้อัตราค่าใช้จ่ายในวันติดตั้งได้

 • หากลูกค้าต้องการให้เดินสาย LAN ซึ่งเป็นของลูกค้าเอง ทาง AIS จะคิดราคาตามราคามาตราฐานการติดตั้งฯ

 • ระยะการติดตั้งสาย LAN ยาวสูงสุดไม่ควรเกิน 70 เมตร เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

 • การเดินสาย LAN มีการรับประกันระยะเวลา 30 วัน (หากเกินระยะเวลาประกันแล้ว ลูกค้าต้องการเดินสายใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายตามอัตราเดินสาย หลังวันติดตั้ง)

 
วิธีการสมัคร
เพิ่มจุดติดตั้ง MESH WIFI หรือ AIS PLAYBOX
 
 
วิธีการสมัครบริการเสริมด้วยตัวเอง หลังวันติดตั้งอินเตอร์เน็ต
 
 
 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://newfibre.ais.co.th/Process/ExistingFibre

และกรอกข้อมูลหมายเลบอินเทอร์เน็ตและเลงที่บัตรประจําตัวประชาชน

2. เลือกเมนูแพ็กเกจ และคลิกที่ สมัครบริการเสริม AIS PLAYBOX หรือ อุปกรณ์เสริมทยายสัญญาณ MESH WiFi ตามความต้องการ

3.กรณีต้องสมัครบริการเสริม AIS PLAYBOx เลือก “จุดใช้งาน” ที่ต้องการเพิ่ม จะมีรายละเอียดในแถบด้านขวามือ หากลูกค้ายืนยันที่จะสมัครบริการ ดําเนินการคลิก “ถัดไป”

กรณีต้องสมัครบริการ อุปกรณ์เสริมขยายสัญญาณ MESH WiFi เลือกประเภทบริการ ว่าต้องการที่จะเช่าหรือซื้อ จากนั้น เลือก“จุดใช้งาน” ที่ต้องการเพิ่มจะมีรายละเอียดในแถบด้านขวามือ หากลูกค้ายืนยันที่จะสมัครบริการ ดําเนินการคลิก “ถัดไป”

หมายเหตุ: 1. อุปกรณ์ MESH WiFi จะเป็นรุ่นเดียวกับอุปกรณ์เราเตอร์หลักที่ลูกค้าสมัครตามแพ็กเกจ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละอุปกรณ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

4. เลือก วัน และ เวลา ที่ต้องการนัดเบ้าติดตั้ง และกดถัดไป

5. หน้าสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่ายในการสมัครบริการเสริม

เมื่อตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ใส่อีเมล์ และรหัสยืนยันการสมัคร
เมื่อยืนยันทํารายการเรียบร้อย คลิก “เปิด” เพื่อดูเอกสาร นัดติดตั้ง หรือ คลิก “ปิด” จบขั้นตอนการสมัครบริการเสริม 

หมายเหตุ หลังยืนยันการสมัครบริการ จะได้รับ SMSยืนยันการนัดหมายเข้าดําเนินการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดําเนินการตามวันและเวลาที่นัดหมาย

 
 
 
การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
  
 
ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ 

กล่อง ไวไฟเราเตอร์ (WIFI Router) และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ(ONT)

 
 ไฟ สถานะของกล่องไวไฟเราเตอร์แต่ละรุ่นจะมีลักษณะใกล้เคียงกันช โดยรายละเอียดและความหมายของช่องสถานะต่างๆมี ดังนี้
 • Power: เป็นสถานะของแหล่งจ่ายไฟ โดยปกติแล้วไฟสถานะขึ้นสีเขียว
 • PON หรือ Internet: ไฟสถานะขึ้นสีเขียว แสดงว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
 • LOS หรือ Alarm: โดยปกติแล้วจะไม่มีไฟสถานะขึ้น หากพบว่าขึ้นสีแดง กรุณาติดต่อ AIS Call Center 1775, AIS Fibre Line Connect, Aunjai Chatbox
 • LAN: ไฟสถานะขึ้นสีเขียว กรณีที่มีการใช้งาน Port LAN ที่ด้านหลังอุปกรณ์
 • TEL: ไฟสถานะขึ้นสีเขียว กรณีที่มีการใช้งาน Port โทรศัพท์ ที่ด้านหลังอุปกรณ์
 • USB: ไฟสถานะขึ้นสีเขียว กรณีที่มีการใช้งาน Port USB ที่ด้านหลังอุปกรณ์
 • WLAN: ไฟสถานะขึ้นสีเขียว แสดงว่ามีการเปิดใช้งานสัญญาณ WIFI
 • WPS: ไฟสถานะจะขึ้นในกรณีที่กำลังเชื่อม MESH WIFI ในครั้งแรก
 
เน็ตช้า หลุดบ่อย เชื่อม WIFI ไม่ได้ ทำยังไงดี?

 

 

 
ข้อควรระวัง
และแนวทางการดูแลรักษาอุปกรณ์
 
 
 
แนวทางการดูแลรักษาอุปกรณ์

 • จุดต่อปลั๊กไฟที่ต่อกับอุปกรณ์ ต้องไม่หลวมหรือชำรุด

 • ควรปิดอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้ หรือปิด - เปิดกล่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 • ไม่ควรนำผ้าหรือวัสดุอื่นๆไปปิดกั้นช่องระบายความร้อนของกล่องอุปกรณ์

 • ห้ามนำอุปกรณ์ 2 ตัว วางซ้อนหรือทับกัน 

 
 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟเบอร์

 • ไม่ควร พับ หัก งอ หรือกดทับสายไฟเบอร์ แต่สามารถโค้งเก็บสายเป็นวงกลมได้ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 10 ซม.

 • หากต้องการทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของบริเวณกล่อง WIFI Router แนวสายไฟเบอร์ ควรทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันสายชำรุด

 • หากต้องการเปลี่ยนแนวสายไฟเบอร์หรือย้ายจุดติดตั้งฯภายในบ้าน จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งทีมช่างเข้าไปดำเนินการ ราคา 1,200 บาท


 

ช่องทาง

การติดต่อและชำระเงิน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้